سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!

Free Google AI Image Analysis Tool

Automatic image recognition: with AI, machines learn how to see Image recognition aims to detect and analyzes all these things and draws a conclusion from such analysis. To perceive the world of surroundings image recognition helps the computer vision to identify things accurately. As image recognition is essential for computer vision, hence we need to […]